Våpenfestebrakett

  Våre nye våpenfestebraketter er utviklet i samarbeid med Det norske forsvaret, og testet i deres laboratorier. Forsvaret bruker disse braketter i mesteparten av kjøretøy. Våpenfestebraketter er utviklet for trygg innfesting av både nye og eldre skytevåpen i kjøretøyer både med eller uten pansring, tungt utstyr og skip.

Video  https://www.youtube.com/watch?v=f5mrPNm-bGo

Den låsbare versjonen av braketten er også egnet for bruk av politi- og sikkerhetstjenesten. Brakettens konstruksjon er utviklet med oppmerksomhet på hver minste detalj, og tar enhetens brukervennlighet og funksjonalitet til et helt nytt nivå. Våpenfestebrakettene er utstyrt med bevegelige braketter foran og bak, som gjør at rammen kan brukes til innfesting av skytevåpen i forskjellige lengder. Våpenfestebrakettene kan monteres rett på førerhusets vegg, selv om det oftest er behov for mellomfester fordi det ikke finnes nok glatte overflater for å montere rammen.
Den bakre braketten er utviklet som en låseklemme, som holder våpenet på plass når låsearmen skyves innover og mot midten. Som et resultat vil braketten fysisk "låse seg selv". Den fremre braketten er utviklet for montering av alle våpentyper, enten med eller uten tilbakeslagsforsterker. Rørenden skyves til braketten. Hvis våpenfestebraketten brukes med en kort skytevåpen, kan den fremre braketten vendes slik at den står til ansikt mot ansikt med den bakre braketten. Låsearmen kan løftes for å skifte grep mens du dreier og justerer braketten.
Hensikten med mellomramme er å gi mulighet for justering av avstanden mellom fremre og bakre brakett for å feste forskjellige våpentyper.
Mellomrammen er tilgjengelig i to grunnstørrelser, men de kan justeres for optimal installasjon i kjøretøyet.
Kjøretøyfestet består av to sett med festeklemmer, som holder mellomrammene på plass.