Kvalitet

img1

Virksomheten til Toci OÜ oppfyller de strenge kravene i standardene ISO 9001, ISO 14001, EN 1090 og Achilles. Vi har spesialister innen produksjon, automatisering, kvalitet og produksjonsledelse.

Vi driver kontinuerlig med utvikling av våre arbeidsprosesser for å kunne tilby beste produksjonstjeneste av høyeste kvalitet innen vårt virksomhetsfelt, som oppfyller kundens ønsker. I samarbeid med kunder, leverandører og ansatte, og gjennom utvikling av teknologi beveger vi oss mot våre formål og forbedring av våre tjenester.

Regelmessig vedlikeholdt utstyr basert på vedlikeholdsplaner, samt profesjonelle og motiverte ansatte er grunnlaget for rask og problemfri produksjon. De høye kvalitetsstandardene bekreftes også av revisjoner som våre større kunder har gjennomført hos oss. Vi verdsetter miljøvern, tar vare på naturen, og bidrar til å bevare det. Vi har tatt med våre ansatte på skogplanting og arrangert ryddedugnader. For oppvarming og kjøling av bygninger anvender vi jordvarme og naturgass. I tillegg kjører våre firmabiler på gass, som er et mindre forurensende alternativ. Mesteparten av våre sveiseapparater har en ny teknisk løsning, som sammenlignet med eldre aggregater bruker nesten to ganger mindre strøm. En del av strømmen som brukes av Toci produserer vi med våre egne solcellepaneler på eiendommen vår - og reduserer dermed det økologiske fotavtrykket til vår virksomhet.

Toci OÜ har hatt sertifikater for standarden for kvalitetsstyringssystem ISO 9001 og miljøstyringssystem ISO 14001 siden 2014, og i 2016 fullførte vi vellykket sertifiseringen i henhold til ISO 1090 standard for produksjon av stål- og aluminiumkonstruksjoner i regi av det anerkjente klassifikasjonsselskapet Bureau Veritas, som gir rett til CE-merking av produkter, og bekrefter at kravene i standarden EN 1090 er blitt tatt i hensyn under prosjektering, samsvarsvurdering og produksjon av metallkonstruksjoner.

Konstruksjoner laget av stål skal være av meget høy kvalitet for å ivareta sikkerhet. Vi kan gi CE-merke til produkter, som er fremstilt på fabrikken til Toci på grunn av at vi overholder kravene i ISO 1090-standard, vår produksjonskontroll (FPC) er revidert og sertifisert, og i tillegg i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001 standarder. På denne måten kan vi selv være sikre og forsikre våre kunder om at den høye kvaliteten og holdbarheten til våre produkter er garantert.

Det er også viktig for oss å sikre likebehandling og likestilling. Toci ansatte er i svært forskjellige aldersgrupper og har forskjellige nasjonaliteter, og kjønnsbalansen er også blitt ivaretatt.
Samarbeidet med våre partnere er basert på prinsippene i Rettferdig handel-programmet. Vi har forpliktet oss til å følge og etablere rettferdig handelspraksis, og vi oppfordrer alle våre partnere til å følge de samme prinsippene. Vi er overbevist om at kun rettferdig og gjennomsiktig handel sikrer langsiktige, vellykkede relasjoner og samarbeid, samt skaper nødvendig sporbarhet i distribusjonskjeden.

HOVEDPRINSIPPENE TIL TOCI
Hensikten for enhver Toci OÜ ansatt er å følge nøye etter kundens krav og oppfylle disse.
KUNDETILFREDSHET
Ved fullføring av bestillinger tar vi i betraktning kundens forventninger og ønsker. Bestillingsformål angående kvalitet, pris og tidsskjema avtales alltid med kunden på forhånd. Vi analyserer kontinuerlig kundens tilfredshet med produkter og salgsprosess.
FEILFRITT ARBEID
Enhver av oss tar ansvar for utført arbeid. Formålet i alle prosesser er feilfri virksomhet helt fra mottakelse av bestillingen. I produksjonsprosessen er det viktig å oppdage eventuelle feil i en tidlig fase, for å unngå videre behandling og levering av et mangelfullt produkt til kunden.
KONTINUERLIG UTVIKLING OG OVERHOLDELSE AV KRAV
Selskapets styre setter kvalitetsmål for gjennomføring av ledende prinsipper og sikrer stadig forbedring av styringssystemet ved å oppfylle disse. Alle ansatte gjennomgår stadig utvikling og opplæring for å etterleve våre hovedprinsipper. Vi overvåker daglig overholdelse av juridiske og andre krav som gjelder for oss.
MILJØSPARING
Både styre og ansatte forplikter seg til å bruke utstyr og materialer på en miljøsparende måte og fremme stadig mentalitet og handlinger som forhindrer forurensning og sikrer en renere produksjons- og serviceprosess i organisasjonen. Vi holder selskapets ansatte oppdatert om miljørelaterte problemstillinger, og løsning av disse. Vi sikrer at informasjon om miljøbelastning er tilgjengelig til alle interesserte parter.

Våre viktigste miljømessige formål er:
• gjenbruk av materialer;
• minimering av mengden avfall;
• minimering av bruken av miljøskadelige stoffer.

Vi krever etterlevelse og overholdelse av alle ovennevnte kvalitets- og miljøprinsipper også fra våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere.