Laatu

img1

Toci OÜ:n toiminta vastaa ISO 9001-, ISO 14001-, EN 1090- ja Achilles-standardien tiukkoja vaatimuksia.

Palveluksessamme työskentelee tuotannon, automatiikan sekä laatu- ja tuotantojohtamisen asiantuntijoita.

Kehitämme jatkuvasti työprosessejamme tarjotaksemme oman toimialamme laadukkainta ja asiakkaan toiveita vastaavaa tuotantopalvelua. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme ja täydentämään palveluamme kehittämällä teknologiaa yhteistyössä asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden kanssa.

Huoltosuunnitelmien mukaan säännöllisesti huolletut laitteet sekä ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät takaavat tuotantomme nopean ja sujuvan toiminnan. Myös suurempien asiakkaidemme suorittamat tarkastukset vahvistavat korkeat laatustandardimme. Arvostamme ympäristönsuojelua ja suojelemme luontoa panostaen sen säilymiseen. Olemme käyneet työntekijöidemme kanssa istuttamassa metsää ja järjestäneet siivoustalkoita. Käytämme rakennustemme lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen maalämpöä ja luonnollista maakaasua. Myös yrityksemme autot kulkevat ympäristöä säästävällä maakaasulla. Useimmissa hitsauslaitteissamme on uusi tekninen ratkaisu, joka kuluttaa aikaisempiin verrattuna lähes kaksi kertaa vähemmän sähköenergiaa. Tuotamme itse osan Tocissa käytettävästä sähköenergiasta kiinteistöllämme sijaitsevilla aurinkopaneeleilla – niin pienennämme entisestään toimintamme aiheuttamaa ekologista jalanjälkeä.

Toci OÜ:llä on laadunhallintajärjestelmän standardin ISO 9001- ja ympäristönhallintajärjestelmän standardin ISO 14001 -sertifikaatit vuodesta 2014. Vuonna 2016 suoritimme hyväksytysti arvostetun sertifiointiyrityksen, Bureau Veritaksen, järjestämän teräs- ja alumiinirakenteiden valmistamisen standardin ISO 1090 -sertifioinnin, joka antaa oikeuden tuotteiden CE-merkintään ja vahvistaa, että metallirakenteiden suunnittelussa, vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ja valmistuksessa on huomioitu EN 1090 -standardin vaatimukset.

Teräksestä valmistettujen rakenteiden on oltava erittäin laadukkaita turvallisuuden takaamiseksi. Voimme antaa Tocin tehtaassa valmistuville tuotteille CE-merkinnän sen ansiosta, että tehtaamme tuotannossa noudatetaan ISO 1090 -standardin vaatimuksia, sisäinen laadunvalvonta (FPC) on tarkastettu sekä sertifioitu ja se vastaa ISO 9001- ja ISO 14001 -standardeja. Niin voimme itse olla varmoja ja taata myös asiakkaille, että tuotteemme ovat laadukkaita ja kestäviä.

Myös yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvoisuuden takaaminen on meille tärkeää. Tocin henkilökuntaan kuuluu eri-ikäisiä ja eri kansallisuuksia edustavia työntekijöitä. Myös sukupuolten välinen tasa-arvo on taattu.

Yhteistyö kumppaneidemme kanssa perustuu reilun kaupan periaatteisiin. Keskitymme oikeudenmukaisten kaupankäyntitapojen noudattamiseen sekä soveltamiseen, ja vaadimme samojen periaatteiden noudattamista myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Olemme varmoja siitä, että vain rehellinen ja avoin kaupankäynti takaa pitkäkestoiset ja onnistuneet suhteet sekä yhteistyön ja luo toimitusketjun tarvittavan seurattavuuden.

TOCIN TOIMINTAPERIAATTEET

Jokaisen Toci OÜ:n työntekijän tehtävänä on noudattaa ja täyttää tilaajan vaatimukset huolellisesti.

TILAAJAN TYYTYVÄISYYS

Huomioimme tilausten täyttämisessä tilaajan odotukset ja toiveet. Tilausten laatua, hintaa ja aikataulua koskevat tavoitteet sovitaan asiakkaan kanssa aina ennen projektin aloittamista. Analysoimme jatkuvasti tilaajan tyytyväisyyttä tuotteisiin ja myyntiprosessiin.

VIRHEETÖN TYÖ

Meistä jokainen on vastuussa tehdystä työstä. Kaikkien prosessien tavoitteena on virheetön toiminta aina tilauksen vastaanottamisesta alkaen. Tuotantoprosessissa on tärkeää havaita virheet ajoissa, jotta vaatimustenvastaisen tuotteen käsittely ei jatku eikä sitä toimiteta asiakkaalle.

JATKUVA KEHITYS JA VAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN

Jotta toimintaperiaatteet toteutuisivat, yrityksen johto pystyttää tavoitteet ja takaa niiden toteutumisella hallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen. Kaikkia työntekijöitä kehitetään ja koulutetaan jatkuvasti toimintaperiaatteiden toteutumiseksi. Valvomme päivittäin meitä koskevien laissa säädettyjen ja muiden vaatimusten noudattamista.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Yritysjohto ja työntekijät ovat velvollisia käyttämään välineitä ja materiaaleja ympäristöä säästävästi, ja kehittämään jatkuvasti saastumisen ehkäisemistä ja puhtaampaa tuottamista, palveluajattelua sekä toimintaa organisaatiossa. Pidämme yrityksen henkilökunnan ajan tasalla ympäristöä koskevista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Takaamme ympäristövaikutuksia koskevan tiedon saatavuuden kaikille osapuolille.

Tärkeimmät ympäristötavoitteemme ovat:
• materiaalien kierrättäminen;
• jätemäärän minimointi;
• ympäristöä saastuttavien aineiden käytön minimointi.

Vaadimme kaikkien edellä mainittujen laatu- ja ympäristöperiaatteiden noudattamista ja toteuttamista myös nykyisiltä ja tulevilta yhteistyökumppaneiltamme.