Laserskjæring

img1

Tocis platemetallenhet konsentrerer seg om framstilling av produkter med ulik kompleksitet av karbonstål, rustfritt stål og aluminium. Produkter av tynne platematerialer framstilt for elektrisk og elektronisk industri blir i hovedsak framstilt ved stansing. Tykkere materialer skjærer vi med plasmabenk. Den største delen av våre platemetallprodukter lager vi med laserskjæring som vi utfører med en Bystronic 4400-benk.

Materialene som skjæres med laser kan være inntil 25 mm tykke, og detaljenes maksimale størrelse kan være 2 x 4 m. En CNC-styrt benk gjør det mulig å skjære ut detaljer også med svært komplisert form. Dessuten gir laserskjæringen minimal termisk påvirkning på materialet, og detaljene trenger ingen etterbearbeiding. Skjæreflaten er ideelt jevn og alle åpninger i detaljene kan lages i endelige mål. Laserskjæring er sammenlignet med andre skjæremetoder den raskeste, og presisjonsklassen for produksjon framstilt på denne måten er svært høy. Under skjæringen benytter vi filer laget med programmet AutoCad, som vi om nødvendig selv kan lage ut fra et underlag.

Tekniske opplysninger om laserskjærebenken Bystronic BTL4400:

  • lasereffekt: 4400 W
  • skjærebordets størrelse: 2000 x 4000 mm

Maksimal tykkelse for materialet som skjæres:

  • stål: 25 mm
  • rustfritt stål: 20 mm
  • aluminium: 12 mm

I henhold til kundens ønske er det mulig å bøye produktene på en 3,2-meters bøyebenk eller fase produktenes kanter for sveising.